foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2023/2024, zapraszamy do kontaktu.


 
Pedagogiem szkolnym jest mgr inż. Dariusz Troka,
który zaprasza:

 • w poniedziałek godz. 9.30 – 10.30, 11:30 - 13:30, 15:20 - 17:00
 • w środę godz. 10.35 – 11.40
 • w czwartek godz. 12.30 – 13.30, 15:20 - 16:10
 • w piatek w godz. 7.30 – 8.00, 10:30 - 12:30

 

W ramach swojej pracy realizuje następujące zadania:

 1.   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 2.   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 3.   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4.   podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 5.   wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 6.   planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 7.   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Drodzy Rodzice polecam Wam strony:

 

Rodzicom oraz uczniom polecam także strony dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci:

Ranking Szkół Podstawowych 2022

PSP "PRYMUS" na 469 miejscu na 10 306 tyś. szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu w Ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2023 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2023 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.