foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2023/2024, zapraszamy do kontaktu.


 
Pedagog szkolny w naszej szkole pracuje 

w poniedziałek godz. 10.45 – 13.00
w środę godz. 10.45 – 13.00

 i w czwartki w godz. 13.30 – 15.30

 

W ramach swojej pracy realizuje następujące zadania:

  1.   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  2.   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  3.   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  4.   podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  5.   wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
  6.   planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
  7.   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Drodzy Rodzice polecam Wam strony:

 

Rodzicom oraz uczniom polecam także strony dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci:

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Copyright © 2023 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.