foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2022/2023 Nabór do klasy I,II,III,IV, szkoły podstawowej

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Gdańsku szkoła realizuje działania dotyczące bezpieczeństwa oraz nadzoru nad zagrożeniami w sytuacjach kryzysowych w związku z powyższych należy zapoznać się z dokumentacją umieszczoną pod adresem podanym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Copyright © 2022 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.