foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2024/2025, zapraszamy do kontaktu.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Gdańsku szkoła realizuje działania dotyczące bezpieczeństwa oraz nadzoru nad zagrożeniami w sytuacjach kryzysowych w związku z powyższych należy zapoznać się z dokumentacją umieszczoną pod adresem podanym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Ranking Szkół Podstawowych 2022

PSP "PRYMUS" na 469 miejscu na 10 306 tyś. szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu w Ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2023 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2024 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.