foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2024/2025, zapraszamy do kontaktu.


Klasy I-III miesięcznie 600 zł

Klasy IV-VIII miesięcznie 720 zł

Wpisowe bezzwrotne 600 zł

Wysokość czesnego dla uczniów rozpoczynających naukę
w szkole od klasy V, VI, VII lub VIII wynosi 820,00 zł

JEŚLI MASZ RODZEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE 

TO PŁACISZ 50% CZESNEGO

GWARANTUJEMY STYPENDIA NAUKOWE DLA NAJLEPSZYCH (100 zł miesięcznie)


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
!!!

PŁATNOŚĆ:

Wpłaty za czesne można dokonać na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły:


Dane do przelewu:

Prywatna Szkoła Podstawowa "Prymus"

ul. Świętojańska 5A

Bank PKO PB

NR KONTA: 41 1020 1879 0000 0502 0002 4570

Ranking Szkół Podstawowych 2022

PSP "PRYMUS" na 469 miejscu na 10 306 tyś. szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu w Ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2023 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2024 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.