foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2024/2025, zapraszamy do kontaktu.

25 lutego Kościerzynę odwiedzi twórca metody LEGO – LOGOS Jarosław Marek Spychała - filozof, wykładowca akademicki, który zajmuje się rozwojem technik myślenia twórczego i jego zastosowaniem w edukacji i kulturze. 

Podczas spotkania zaprezentuje wykład ilustrowany na motywach książki „Jaskinia. Droga rebeliantów”: „Między słowem a mieczem – filozofia przeciw przemocy”.

W Prywatnej Szkole Podstawowej „Prymus” uczniowie od dawna uczestniczą w zajęciach, podczas których wykorzystywane są założenia metody LEGO – LOGOS. Metoda ta może być przydatna w szkole jako niezależny program rozwijania kreatywności, jako element wspomagający nauczanie, stosowany na lekcjach etyki i filozofii, języka polskiego i języków obcych, przedsiębiorczości, matematyki i wszystkich przedmiotów, które wymagają zastosowania myślenia abstrakcyjnego i twórczego.

Pan Jarosław Marek Spychała od lat  zachęca do czytania filozoficznych dzieł. Jego metoda LEGO – LOGOS uczy czytania ze zrozumieniem, rozwija umiejętność słuchania innych, dyskutowania, współpracy w grupie, rozwija logiczne myślenie. 

CCE20200214

Ranking Szkół Podstawowych 2024

PSP "PRYMUS" na 482 miejscu na 10 735 tyś. szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu w Ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2024 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2024 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.