foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2022/2023 Nabór do klasy I,II,III,IV, szkoły podstawowej

Môłé òjczëznë ùczą żëc w òjczëznach wiôldżich,

we wiôldżi òjczëznie lëdzy.

Chto nie barni i nie rozwijô negò, co krótko – drãgò dac wiarã,

żebë béł gotowi do wiôldżich wseczëców w òdniesenim do negò,

co wiôldżé i nôwiãkszé w żëcym i na swiece.

/Ks. Janusz Stanisław Pasierb/

JĘZYK KASZUBSKI

Zajęcia języka kaszubskiego obejmują realizację następujących celów:

  1. Znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz zrozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu.
  2. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o nieskomplikowanej tematyce, formie i długości w różnych warunkach odbioru.
  3. Tworzenie wypowiedzi z wykorzystaniem podstawowego zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w formie ustnej i pisemnej na typowe tematy, na poziomie zapewniającym sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach.
  4. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie.
  5. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

W dniach 27-28 listopada 2015r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce trasą Słupsk – Duninowo – Ustka - Swołowo. Po zakwaterowaniu w Duninowie, które dawniej słynęło z wyrobu kościelnych organów i serdecznym przywitaniu przez tamtejszego ks. proboszcza, udali się na nocne zwiedzanie Ustki. Razem z Panią przewodnik odwiedzili syrenkę i poznali historię miasta, a później spacerowali nadmorską promenadą. Następnego dnia uczniowie mieli okazję zobaczyć Baterię  w Ustce. Ciekawe wystawy przybliżyły   historię tego niezwykłego miejsca. Następnie udali się do Muzeum Pomorza Środkowego w Swołowie.

 

                       las Szpęgawski  Malbork  Malbork nocą  zwiedzanie Malborka

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Copyright © 2022 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.