foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2023/2024, zapraszamy do kontaktu.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog w szkole zajmuje się pomocą uczniom, którzy mają różnego rodzaju kłopoty. Mogą to być zarówno trudności w nauce, jak i problemy z grupą rówieśniczą, trudne relacje rodzinne czy uporanie się z traumatycznym doświadczeniem, jak np. śmiercią bliskiej osoby. Psycholog szkolny interweniuje w kryzysowych sytuacjach, dając dziecku emocjonalne i psychologiczne wsparcie, oraz szukając dróg wyjścia z sytuacji. Zadaniem tego specjalisty jest również prowadzenie warsztatów oraz zajęć z uczniami, na których omawiane są ważne dla nich zagadnienia. Psycholog szkolny dokonuje też diagnozy indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, prowadzi doradztwo w zakresie dalszych ścieżek edukacji czy wyboru zawodu. Współpracuje też ze szczególnie uzdolnionymi uczniami. Z pomocy psychologa szkolnego skorzystać mogą też nauczyciele i rodzice/opiekunowie dziecka.

Problemy, z jakimi zgłasza się do psychologa to m.in.:

- kłopoty z nauką,
- przedłużający się okres złego samopoczucia, przygnębienia, poczucia winy,
- problemy w domu,
- kłótnie z rodzicami, rodzeństwem,
- nieumiejętność dogadania się z kolegami z klasy,
- doświadczenie traumatycznego wydarzenia,
- poczucie samotności, wyobcowania.

Dyżur psychologa w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 16:00, serdecznie zapraszam.

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Copyright © 2022 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.