foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2024/2025, zapraszamy do kontaktu.

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Informacja dla rodzica lub opiekuna

 o założeniu konta na platformie teams

Szanowni Państwo,

w Prywatnej Szkolne Podstawowej "Prymus"  będziemy korzystać z pakietu Office 365 firmy Microsoft dla edukacji, w nowym roku szkolnym 2021/ 2022 w związku z nauczaniem na odległość w przypadku kwarantany lub przeniesienia zajęć zastępczo na platformę edukacyjną.

Prosimy Państwa o zgodę na utworzenie konta dla Państwa dziecka i zarządzanie tym kontem.

 

Pakiet narzędzi firmy Microsoft, ułatwia pracę w szkole i jest używany przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej "Prymus" będą korzystać ze swojego konta do wykonywania zadań szkolnych, korzystania z konta UONET+ (dziennik elektroniczny), komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z następujących usług firmy Microsoft:

 • OneDrive
 • Outlook
 • SharePoint
 • Teams
 • Office 365
 • konto pocztowe

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat
Microsoft Office 365

Jakie dane osobowe gromadzi Microsoft?

W ramach tworzenia konta ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej "Prymus" może udostępniać firmie Microsoft niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, klasę, utworzony adres e-mail i hasło. Ponadto Microsoft gromadzi informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Microsoft wykorzystuje te informacje? 

Firma Microsoft używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Office 365. Microsoft nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Office 365 należy skontaktować się z Dyrektorem Szkoły.

Więcej informacji na temat tego, jak Microsoft gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PRYMUS W KOŚCIERZYNIE

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z KONTA MICROSOFT W RAMACH PAKIETU OFFICE 365.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), Administrator Danych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony
i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia
informujemy, że: 

 • Administratorem danych osobowych uczniów (oraz ich opiekunów) korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 jest Prywatna Szkoła Podstawowa "Prymus" w Kościerzynie,
  ul. Świętojańska 5A, 83-400 Kościerzyna, tel. (58) 686-83-32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Cele przetwarzania danych osobowych uczniów  korzystających z konta Microsoft w ramach
  pakietu Office 365wynikają z:
 1. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych – § 1-2 Rozporządzenia
  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. wraz póź. zm. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.493)oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. wyrażonej dobrowolnie przez Opiekuna ucznia zgody na przetwarzanie przekazanych jego danych osobowych  w celu korzystania z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365
  oraz 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 • Podanie danych osobowych ucznia i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, niemniej jest konieczne do utworzenia i korzystania ze szkolnego konta Microsoft w ramach pakietu Office 365.
 • Opiekunowi ucznia przysługują prawa:
 • dostępu do dotyczących ucznia danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
 • Dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 będą
  przechowywane do czasu funkcjonowania szkolnych kont Microsoft w ramach pakietu Office 365 lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu.
 • Administrator Danych udostępnia firmie Microsoft niektóre dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft, w szczególności ich: imię i nazwisko, klasę, utworzony adres e-mail i hasło
  do niego. Dodatkowe informacje na temat tego, jak Microsoft gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć na stronie:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement .

 • Dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Prywatną Szkołą Podstaową "Prymus" umowami powierzenia przetwarzania danych
 • Dotyczące ucznia dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Prywatną Szkołę "Prymus w Kościerzynie, w tym profilowaniu.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów korzystających z konta Microsoft do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Prywatą Szkołę Podstawową "Prymus" można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 • drogą elektroniczną: 

 

ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

 

W związku z panującą obecnie sytuacją w kraju prosimy Państwa o wyrażenie zgody ,

przesyłając  wychowawcy klasy potwierdzenie za pomocą e-dziennika, w którym należy  wpisać poniższą informację:

 

Wyrażam zgodę na założenie mojemu dziecku: 

(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………..

uczniowi klasy ……………………..  konta na Office 365 firmy Microsoft (w tym konto pocztowe),  oraz na zarządzanie tym kontem przez Prywatną Szkołę "Prymus" w Kościerzynie.

Jednocześnie oświadczam, iż, zapoznałem się z informacją o założeniu konta i klauzulą informacyjną o przetwarzanych danych osobowych.  

 Podpis rodzica

Ranking Szkół Podstawowych 2024

PSP "PRYMUS" na 482 miejscu na 10 735 tyś. szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu w Ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2024 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2024 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.